Kroužky obecně

Kroužek vaření

Kroužek kultůráček

Kroužek kuželkářský

-------------

Kroužky zájmových činností

Obecně

Zájmové kroužky jsou pořádány v sídle Asociace, tj. v budově bývalé školky v Oblačné ulici 450. Prostory v současné době patří občanskému sdružení D.R.A.K. Cílem kroužkových aktivit je pomoci ZTP dětem v získávání základních návyků, které využijí v každodenním životě. Kroužky probíhají jednou týdně. Jejich zaměření se každý rok mění dle přání a zájmu jednotlivých klientů a také dle personálních možností při jejich zajišťování. Bohužel, druhé omezení je tím největším problémem, který nás v současné době trápí. Pokud by měl někdo zájem pomoci při zajišťování kroužkových aktivit, neváhejte nás, prosíme, kontaktovat.

Kroužek vaření

Tento kroužek probíhá pravidelně každé pondělí od 16:30. Děti jsou zde seznamovány se základy přípravy nejrůznějších jídel, a to vařených, pečených či pokrmy studené kuchyně. Dle schopností se jednotlivě učí se základním činnostem, jako je např. loupání, krájení, mytí, odpeckování, apod. Důraz je kladen také na správný postup přípravy jídel. Každý kroužek je zakončen večeří z připraveného jídla. Vaření probíhá pod dozorem a s pomocí zkušených vedoucích.

Vedoucí kroužku: Míša Soukupová.

Kroužek kultůráček

Kroužek probíhá každou středu od 17:00. Kroužek je zaměřený na rozvoj tvořivého myšlení a kolektivní spolupráce dětí. Pro trénink jejich paměti a vyjadřovacích schopností jsou používány tématické hry, jejichž obtížnost v průběhu školního roku narůstá. Zábavnou formou vedeme klienty k secvičení jednodušších divadelních představení odpovídajících jejich schopnostem a dovednostem. Jejich obsah je z části inspirován pohádkovým či filmovým námětem, ale převážná většina představení se tvoří až "za pochodu", kdy do něj klienti vkládají své vlastní myšlenky či nápady. Součástí kroužku je také pečlivý nácvik písní, většinou za doprovodu kytary a jiných nástrojů, které se poté stávají nezbytnou částí díla. Pokud nastane situace, kdy nám není múza nakloněna, vyplníme společný čas vyprávěním pohádek a příběhů, hraním her, zpíváním písní či pouze povídáním o všedním i nevšedním životě.

Vedoucí kroužku: Andrea Fizérová.

Kroužek kuželkářský

Kroužek se koná vždy v úterý od 15.00 do 16.00 v kuželně HomeCredit arény v Liberci. Cílem kroužku je posílit lehkou motoriku dětí a podpořit jejich soutěživost a snahu dosáhnout vytyčeného cíle.

Vedoucí kroužku: Míša Soukupová.